Toolkit Gezondheidsvaardigheden

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over gezondheidsvaardigheden van patiënten, bedoeld voor zorgverleners. Ben je een medewerker in een ziekenhuis maar geen zorgverlener? Dan vind je meer informatie op de website van Pharos.

Misschien vindt je patiënt het moeilijk om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. We noemen dat beperkt gezondheidsvaardig en het gaat om 29% van onze bevolking: 1 op de 3 Nederlanders.

Lees meer over medicijngebruik en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Lees meer over beperkte gezondheidsvaardigheden.

Misschien vindt je patiënt het moeilijk om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. We noemen dat beperkt gezondheidsvaardig en het gaat om 29% van onze bevolking: 1 op de 3 Nederlanders.

In dit geval kan het zijn dat de patiënt het woord nuchter in verband brengt met ‘geen alcohol drinken’.

Lees meer over beperkte gezondheidsvaardigheden.

Vragenlijsten zijn voor grote groepen patiënten lastig. Bijvoorbeeld omdat ze geen directe link krijgen, moeten inloggen met een DigiD of niet begrijpen waarom invullen belangrijk is. Het kan ook zijn dat de vragenlijst zelf te moeilijk is voor patiënten: moeilijke woorden, te veel vragen, onduidelijke antwoordcategorieën.

Lees meer over begrijpelijke vragenlijsten.

Checklist herkennen, met signalen die wijzen op laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden (inclusief vragen om eerste vermoeden te bespreken).

Checklist herkennen, met signalen die wijzen op laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden (inclusief vragen om eerste vermoeden te bespreken).

Pas communicatie (en de hoeveelheid informatie) aan op het taal- en begripsniveau van de patiënt, en check bij iedereen of je uitleg begrijpelijk genoeg was en de adviezen toepasbaar zijn.

Een paar hulpmiddelen:

Meer informatie zoals een factsheet en video’s over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden, vind je op pharos.nl

Voorbeeld: lunchbijeenkomsten voor personeel, beschikbaar stellen van bij- en nascholing.

Wellicht heeft je ziekenhuis/kliniek een intern protocol of afspraken over tolkgebruik. In het Amsterdam UMC - en waarschijnlijk in meer ziekenhuizen - zijn er mogelijkheden (en middelen) om tolken in te zetten in het kader van kwaliteit en veiligheid.

Een aantal voorbeelden van begrijpelijk voorlichtingsmateriaal, vaak ook beschikbaar in andere talen of als ingesproken animatie:

Cookie-instellingen