Beperkte gezondheidsvaardigheden

30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. We willen dat alle patiënten gebruik kunnen maken van uitkomstgerichte zorg, en daarom hebben we in alle thema’s van het programma speciale aandacht voor beperkte gezondheidsvaardigheden.

Toolkit Gezondheidsvaardigheden

Voor zorgverleners en andere medewerkers van ziekenhuizen en klinieken bestaat de Toolkit Gezondheidsvaardigheden. Hierin vind je veelgestelde vragen, concrete checklists en andere hulpmiddelen, zoals:

 

{"tabBasic":{"type":"faq","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-help","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"226922"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Training Gezondheidsvaardigheden voor ziekenhuizen en klinieken

Wat zijn gezondheidsverschillen en gezondheidsvaardigheden? En hoe kun je daar als ziekenhuis mee omgaan? Het Programma Uitkomstgerichte Zorg organiseert samen met Pharos online inspiratie- en aan-de-slag-sessies om ziekenhuizen te helpen met deze thema’s en vragen.

Aan de hand van een kleinschalig project in eigen huis, krijgen deelnemers ondersteuning om patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden een betere toegang te bieden tot zorg. Op verschillende momenten in het jaar kun je starten met een blok van 3 gratis online bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor de startsessies van de blokken.

Kennismodule Gezondheidsvaardigheden voor patiëntenorganisaties

Samen met Pharos en PGOsupport heeft het programma Uitkomstgerichte Zorg een kennismodule ontwikkelt voor patiëntenorganisaties. De kennismodule leert patiëntenorganisaties hoe ze mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen bereiken, betrekken en vertegenwoordigen. Bekijk de online module Gezondheidsvaardigheden (60 min.) op de website van PGOsupport.

Beperkte gezondheidsvaardigheden en deelprojecten

Ook binnen de overige thema’s en deelprojecten besteden we specifieke aandacht aan samen beslissen en beperkte gezondheidsvaardigheden. Bijvoorbeeld binnen deelproject Scholing en Opleiding, maar ook bij deelproject Leren van elkaar – patiënten. Ook de landelijke Campagne Samen Beslissen gebruikt eenvoudige taal en concrete tips. De producten zijn getest door mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Beperkte gezondheidsvaardigheden en Inzicht in uitkomsten

Ook bij het thema Inzicht in uitkomsten is aandacht voor beperkte gezondheidsvaardigheden essentieel. De vragenlijsten in het kader van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) moeten begrijpelijk zijn. Vragenlijsten worden beoordeeld op geschiktheid voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit gebeurt aan de hand van criteria; een sneltest. Aanvullend krijgen projectmedewerkers training en advies over het belang van geschiktheid van vragenlijsten en het gebruik van de sneltest. Ook ontvangen werkgroepleden (zoals zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers) informatie hierover via ingesproken presentaties.

Tot slot zijn workshops en columns aangeboden over het onderwerp beperkte gezondheidsvaardigheden op de landelijke congressen van Uitkomstgerichte Zorg.

 

Cookie-instellingen