Langer verantwoord thuis bij dementie

16-09-2021
1497 keer bekeken 0 reacties

Dementie is in Nederland de volksziekte van deze tijd. In het proces van afwegen of het verantwoord is om met dementie thuis te blijven wonen, zijn veel partijen betrokken. Aan de uitkomst van dit samen beslis-proces wordt alleen onvoldoende gewicht toegekend.

Kwaliteitsuitkomsten dementie

Dementie is in Nederland de volksziekte met de hoogste ziektelast voor patiënt en mantelzorger, de snelst groeiende doodsoorzaak en de ziekte met de hoogste zorgkosten. Het diagnoseproces duurt lang. En gemiddeld leven mensen 6,5 jaar na de diagnose. Kwaliteitsuitkomsten zijn het meest optimaal als mensen zo lang mogelijk thuis wonen. In deze situatie zijn de zorgkosten ook het laagst. Langer thuis wonen vraagt om gezamenlijke besluitvorming en handelen als langer thuis wonen niet meer verantwoord is.

Mensen met dementie langer verantwoord thuis

Als mensen met dementie langer thuis blijven wonen, neemt de urgentie toe op het moment dat er wel tot opname wordt besloten. Het proces is dan vaak al voortschrijdend en opname kan op dat moment vaak niet uitgesteld worden. De huidige werkwijze houdt hier onvoldoende rekening mee. Er is geen of onvoldoende afstemming tussen het samen beslis-proces van cliënt, familie en alle betrokken professionals in de thuissituatie en het belang van de rechtspositie van de cliënt (WZD). Dat leidt in de praktijk tot vertraging in het opname- of verhuisproces van de cliënt. Met extra behandeling en snel schrijnend wordende situaties als gevolg.

Onverantwoord thuis wonen

Cliënten en hun mantelzorgers, wijkverpleging, huisartsen, casemanagers dementie en eerstelijns specialisten ouderengeneeskunde voelen de pijn van onverantwoord thuis wonen. Zij blijven de vaak schrijnende situaties oplossen. Hun vastgestelde uitkomst van intakegesprekken, familiegesprekken, multidisciplinaire overleggen en overleg met huisartsen en eerstelijns specialisten ouderenzorg kan van betekenis worden door deze beter en meer als uitkomstinformatie te benutten van samen beslissen. En door de WZD in de thuissituatie al inhoud te geven. Dat is relevant bij het maken van een weloverwogen keuze over het langer verantwoord thuis blijven wonen, of verhuizing naar een verpleeghuis.

Kwaliteit van leven

Benutten van beschikbare uitkomstinformatie, eerdere toepassing van de WZD en meer kennis over (onrustig) gedrag per cliënt, verbetert de kwaliteit van leven van de cliënt en zijn mantelzorger. Ook wordt onnodige behandeling voorkomen, vermindert werkdruk en werkstress bij de professionals en de druk op de toetsingssystemen neemt af.

Resultaat

Met de uitkomsten van de samen beslis-gesprekken - aangevuld met uitkomsten over leefgedrag - draagt het project bij aan het genereren van nieuwe uitkomstinformatie over de doelgroep ouderen met dementie. Het project levert - naast de opbrengsten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers - het volgende op.

  1. ‘Zachte’ uitkomstinformatie: door de al ingezette goede gesprekken in de thuissituatie, en de toepassing van de WZD in een eerder stadium, via bestaande gespreksmodellen tot uitkomstinformatie te verwerken.
  2. ‘Harde’ uitkomstinformatie: door inzet van bestaande technologie, waarmee inzicht in leefgedrag van betrokken cliënten wordt verkregen en gebruikt kan worden als uitkomstinformatie.

Omschreven uitkomstprofielen, die valide basis geven om samen verantwoord te beslissen over de gewenste woon- en leefomstandigheden, komen beschikbaar.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar:

Janny Kuperus (informatie over 'harde' uitkomstinformatie)
Hanneke Weststrate (informatie over 'zachte' uitkomstinformatie)

Lees ook

Meer regie over zorg voor kwetsbare ouderen

Afbeeldingen

Cookie-instellingen