Samen Beslissen bij artrose: Het Beweeghuis voor iedereen

Robin van Tilborg 31-08-2023
1772 keer bekeken 0 reacties

Dit project richt zich op het verbeteren van de zorg voor mensen met knie- en heupartrose en beperkte gezondheidsvaardigheden binnen het Beweeghuis Maastricht-Heuvelland.

Samen Beslissen bij artrose: Het Beweeghuis voor iedereen.

In de regio Maastricht-Heuvelland gaan verschillende organisaties aan de slag om de zorg voor mensen met knie- en heupartrose en beperkte gezondheidsvaardigheden te verbeteren.
Samen met de doelgroep, naasten en alle andere stakeholders wordt het verwijs- en samenbeslissenproces binnen het Beweeghuisnetwerk verbeterd.

Kwetsbare doelgroep

Mensen met artrose en beperkte gezondheidsvaardigheden zijn extra kwetsbaar. Ze zijn vaak minder actief, minder zelfredzaam, hebben een hogere ziektelast en beschikken over minder kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan met hun eigen gezondheid. Niet of nauwelijks bewegen leidt tot (nog) meer gezondheidsklachten, terwijl een actieve leefstijl juist een belangrijke behandeloptie is.

Doelstellingen

Om deze doelgroep meer te betrekken bij hun zorgproces is het project ‘Samen Beslissen bij artrose’ opgezet. Het project richt zich op:

  1. Tijdige signalering van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
    Alle betrokken professionals weten wat beperkte gezondheidsvaardigheden zijn, kunnen deze bij patiënten in de praktijk herkennen en passen hun communicatie met de betrokken patiënt hierop aan.
  2. Structureel inrichten van het proces voor samen beslissen in de spreekkamer.
    Tijdens een consult wordt structureel meer tijd ingericht voor samen beslissen. Om samen met de patiënt te beslissen over de best passende zorg worden door een casemanager wensen, behoeften, mogelijkheden en de impact op het leven in kaart gebracht en besproken. Daarbij wordt gebruikgemaakt van patiëntuitkomsten en beschikbare tools als de Gezondheidsmeter (Ziektelastmeter), keuzekaarten en de terugvraagmethode.
  3. Gerichte begeleiding naar het best passende (zorg)aanbod.
    Het verwijsproces is ingericht op warme overdracht en gerichte begeleiding van de patiënt naar een passend aanbod, zoals de beweegcoach of de fysiotherapeut.

Samen met patiënten

Tijdens het hele project vinden praktijkchecks plaats om het proces met patiënten en naasten te doorlopen en te toetsen. Ook worden enkele taalambassadeurs betrokken vanuit het Bondgenootschap Laaggeletterdheid Maastricht – Heuvelland. Dit bondgenootschap is een breed samenwerkingsverband rondom laaggeletterdheid in de regio.

Samenwerking met veel partners

Het Beweeghuis is een multidisciplinair lijnoverstijgend netwerk (nulde tot en met de derde lijn) voor mensen met beweegklachten in Maastricht-Heuvelland. Huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten en beweegcoaches van het gemeentelijk sportbedrijf werken hierbij samen. Dit netwerk is dan ook de perfecte plek om het project vorm te geven en structureel in te bedden. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met Burgerkracht Limburg, Coöperatie VGZ en het team Persoonsgerichte Zorg van het MUMC+.

Link

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Rob Vanwersch (rob.vanwersch@mumc.nl) of Tim Boymans (t.boymans@mumc.nl).

Afbeeldingen

Cookie-instellingen