Submenu

Sneller resultaat dan verwacht dankzij campagne Samen Beslissen

21-12-2021
1528 keer bekeken 0 reacties

Een onderzoek naar de campagne Samen Beslissen in de zorg laat een positieve trend zien. Ongeveer een derde van de bevraagde zorggebruikers herkent de campagne. Deze mensen geven vaker aan dat ze tijdens hun laatste afspraak de beslissing samen met hun zorgverlener namen.

Ook geloven ze vaker dat ze kunnen helpen bij het maken van een keuze dan de groep die de campagne niet heeft gezien. Dat blijkt uit een tussenrapportage van onderzoeksbureau Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van het Programma Uitkomstgerichte Zorg.

Tussenmeting

De campagne is bedoeld om patiënten een stem te geven in hun behandeling, en ervoor te zorgen dat de zorg goed aansluit bij hun situatie. De tussenmeting biedt wat dat betreft reden tot optimisme, vindt hoofdonderzoeker Petra Kramer van Kantar Public. "We zien sneller resultaat dan ik had verwacht".

De tussenrapportage geeft vooral een indruk van de inzet van patiënten op het gebied van samen beslissen. "Dat behelst meer dan alleen maar vragen of je van plan bent voortaan samen te beslissen. De voorspellende waarde van antwoorden op die vraag is niet zo groot, omdat mensen vaak ja zeggen maar het vervolgens toch niet doen."

Commitment

Om die reden werden in het onderzoek - naast de vraag naar iemands intentie - ook vragen opgenomen zoals ‘Hoe moeilijk lijkt het je om bij een toekomstige afspraak zelf te beginnen over wat voor jou belangrijk is?’ en ‘Hoe belangrijk vind je dat?’.
Uit de gecombineerde antwoorden op deze vragen kan de mate van commitment worden afgeleid. Kramer: ‘Dat commitment is op 2 van de 5 gemeten gedragingen die onder samen beslissen vallen nu al meetbaar toegenomen: het voorbereiden op de afspraak en het vooraf nadenken over belangrijke bespreekpunten. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.’

Eerder onderzoek

Eerder onderzoek van Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, liet zien dat minder dan de helft van de zorggebruikers ervaarde dat een goed gesprek plaatsvond met de zorgverlener over beslissingen rondom zorg en ondersteuning. En dat veel zorgverleners het idee hadden dat patiënten al voldoende betrokken worden of daar juist niet toe in staat zijn.

Campagne Samen Beslissen

De campagne Samen Beslissen is de grootste campagne over dit thema die ooit gevoerd is. De campagne loopt tot december 2022 en richt zich op zorggebruikers en zorgverleners. In juni 2021 is een nulmeting uitgevoerd onder deze doelgroepen. Eind oktober 2021 is de tussenmeting gedaan onder zorggebruikers. In 2022 wordt een nameting gedaan om de effecten vast te stellen van de campagne op het gedrag en de gedragsintentie van alle doelgroepen.

Initiatief

De campagne Samen Beslissen is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zich in voor meer inzicht in zorguitkomsten en meer samen beslissen binnen de medisch-specialistische zorg. Naast de medisch-specialistische zorg richt de campagne zich op 3 andere sectoren. Ook binnen de huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging wordt ingezet op samen beslissen. Via de campagne spreken deze 4  sectoren de komende 1,5  jaar dezelfde taal als het gaat om samen beslissen. Een mooi signaal naar patiënten en cliënten. Samen beslissen is overal belangrijk. Of je nou naar de huisarts, het ziekenhuis, een paramedische zorgverlener gaat of thuis zorg ontvangt. 

Echte patiënten en zorgverleners

In de Samen Beslissen-campagne figureren echte patiënten en echte zorgverleners. De campagne is te zien en te horen op radio en TV, in printadvertenties, online, op sociale media en buitenreclame. Daarnaast ook in een veelvoud aan vakmedia voor zorgverleners en op tal van plekken waar zorg en ondersteuning plaatsvindt. Zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en behandelcentra.

 Meer lezen?

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen