Submenu

Samen beslissen bij trans mannen

19-10-2021
1886 keer bekeken 0 reacties

Gedeelde besluitvorming duurzaam inbedden in het behandeltraject voor transgender mannen: een digitaal zorgportaal dat het individuele pad van de patiënt volgt. Dat was het doel van dit project van Amsterdam UMC. Dit zorgportaal biedt gedoseerde informatie op de juiste plek en het juiste moment.

Daarnaast tonen dashboards klinische uitkomsten die kunnen helpen bij het maken van een operatiekeuze. Om samen beslissen te ondersteunen, werden keuzehulpen ontwikkeld. Deze keuzehulpen zijn een herziening van een eerder ontwikkelde keuzehulp.

Behandelopties trans mannen

Bij transgender personen komt de ervaren genderidentiteit niet overeen met hun geboortegeslacht. Dit heet genderincongruentie. Als dit leidt tot klachten, zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Vaak is de meest effectieve behandeling het aanpassen van de lichamelijke geslachtskenmerken aan de ervaren genderidentiteit. Een traject duurt vaak meerdere jaren en kan bestaan uit hormoonbehandelingen en chirurgie. Er zijn veel verschillende opties en niet iedere transgender persoon wil hetzelfde.
Voor trans personen die zich identificeren als man (trans mannen) zijn borstoperaties, gynaecologische en genitale operaties de belangrijkste mogelijke chirurgische behandelingen.

Consequenties

De mogelijke operaties hebben consequenties voor het uiterlijk en het lichaamsbeeld. Maar er zijn ook gevolgen voor urologische en seksuele functies, vruchtbaarheid en de mogelijkheid kinderen te baren. Daarnaast hebben de opties verschillende risicoprofielen. Om die risico’s te verlagen en in aanmerking te kunnen komen voor de operaties, gelden een aantal vereisten (zoals niet roken). Er zijn er meerdere specialismen en type zorgverleners bij de behandelingen betrokken.

Behandelwensen

Behandelwensen van trans mannen kunnen sterk uiteenlopen. Uit recent onderzoek blijkt dat zowel trans mannen als zorgverleners behoefte hebben aan meer en betere informatievoorziening en gepersonaliseerde zorg. Momenteel ontbreken hiervoor de nodige hulpmiddelen. Voor trans mannen is het belangrijk een gevoel van autonomie over hun behandeling te hebben. Door samen met hun zorgverlener te beslissen over het behandeltraject - met de nodige en betrouwbare informatie voorhanden - krijgen patiënten meer vertrouwen in de gepastheid van hun behandelingen. Dat draagt bij aan autonomie en aan een goede kwaliteit van leven.

Doelen

  1. Samen beslissen is mogelijk gemaakt door een duidelijke inrichting van het digitale zorgportaal. Met de juiste informatie op het juiste moment. Dit is inclusief de ontwikkeling van geïndividualiseerde, datagedreven beslismomenten die passen bij leefstijl, opleidingsniveau en de gezondheidsvaardigheden van de individuele patiënt.
  2. Het bundelen van de bestaande en nieuwe uitkomstregistraties. Actuele uitkomstinformatie is teruggekoppeld naar het zorgportaal voor patiënt en zorgverlener.
  3. Implementatie en opschaalbaarheid faciliteren. Dit is gebeurd door training van zorgprofessionals en educatie van trans mannen op het gebied van samen beslissen. Bij deze ontwikkeling is rekening gehouden met de mogelijkheid om het gebruik van uitkomstinformatie uit te breiden naar centra waar transgenderzorg in de toekomst wordt geboden. Ook is het project opgenomen in het programma Waardegedreven Zorg van het Amsterdam UMC.

Onderdelen

Structuur van het zorgpad in het digitale zorgportaal
Doel: bestaand zorgpad inrichten in het digitale zorgportaal. De trans man en de zorgverleners worden samen door de verschillende stappen en keuzemomenten van samen beslissen geleid.

Content van het digitale zorgportaal
Doel: patiënten en zorgverleners begrijpelijke en toegankelijke informatie aanleveren ter ondersteuning van samen beslissen.

Uitkomsten
Doel: er wordt één complete uitkomstenset gecreëerd waarna dit in dashboards terug kan komen ter ondersteuning van samen beslissen.

Dashboards
Doel: dashboarding over uitkomsten voor patiënten en zorgverleners ter ondersteuning van het gesprek in de spreekkamer en samen beslissen (niet openbaar).

Keuzehulpen
Doel: verdere ontwikkeling van de keuzehulp ter bevordering van de voorbereiding van het gesprek in de spreekkamer en het samen beslissen.

Opschaling
Doel: opschaling van het project naar andere centra waar in de toekomst genderbevestigende zorg geleverd wordt.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met Thomas van Vliet.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen