Submenu

Samen beslissen vast onderdeel zorgproces NVZ-leden

03-09-2021
4369 keer bekeken 0 reacties

De NVZ heeft de scan Waardegedreven zorg uitgezet onder haar leden om te weten waar de ziekenhuizen staan met waardegedreven zorg, en op welke manier de NVZ kan ondersteunen. Uit de scan blijkt dat NVZ-leden de ambitie hebben om samen beslissen vast onderdeel van het zorgproces te maken.

Waardegedreven zorg, ook wel uitkomstgerichte zorg of Value Based Healthcare, staat hoog op de agenda bij zorginstellingen. Twee derde van de deelnemers heeft een visie geformuleerd op Waardegedreven zorg. De overige instellingen voeren activiteiten uit om voor Waardegedreven zorg te bevorderen.

Samen beslissen met uitkomstinformatie

Veel van die activiteiten zijn gericht op samen beslissen. 8 op de 10 instellingen heeft concrete doelstellingen geformuleerd voor samen beslissen. De meest gebruikte instrumenten zijn samen beslissen op basis van uitkomstinformatie, het gebruik van de 3 goede vragen en gebruik van keuzehulpen. 6 op de 10  instellingen meet ook de tevredenheid van patiënten bij samen beslissen. Als grootste knelpunt wordt de benodigde tijdsinvestering gezien.

Leren & verbeteren onderdeel van verbetercyclus

Uitkomstinformatie is bij een derde van de respondenten vast onderdeel van de verbetercyclus: resultaten worden structureel besproken, hierop worden acties ondernomen en het resultaat wordt geëvalueerd. Structureel gebruik van Patient -Reported Outcome Measures (PROMs) is nog beperkt. Grootste knelpunt dat wordt genoemd, is de benodigde ICT. Vrijwel alle instellingen maken ook gebruik van patiëntervaringen om te leren en verbeteren.

Aan de slag

Ziekenhuizen en categorale instellingen kunnen gebruikmaken van meerdere instrumenten om samen beslissen en leren & verbeteren verder vorm te geven. Bekijk de praktijkvoorbeelden samen beslissen, of stuur een hulpvraag in voor een coach of ambassadeur.

Meer weten?

Bekijk de resultaten van de scan Waardegedreven zorg en lees meer op de website van de NVZ.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen