Submenu

Afsluiting Programma Uitkomstgerichte Zorg - Lijn 1 ‘Inzicht in uitkomsten’

Robin van Tilborg 05-02-2024
894 keer bekeken 0 reacties

Na een intensief laatste jaar kondigen we de afronding aan van het Programma Uitkomstgerichte Zorg - Lijn 1 ‘Inzicht in uitkomsten’.

De gezamenlijke inzet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren heeft geresulteerd in de ontwikkeling van landelijk implementeerbare sets van uitkomstinformatie, mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerking tussen medisch specialisten, verpleegkundigen, patiëntvertegenwoordigers en andere relevante stakeholders.

Het programma heeft zich gericht op het vaststellen van landelijk implementeerbare sets van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren, waarbij zowel klinische als door de patiënt gerapporteerde uitkomsten kunnen worden meegenomen.

Het doel van het programma omvatte drie belangrijke pijlers:

  1. Samen Beslissen: Stimuleren van gezamenlijke besluitvorming, waarbij zorgverleners de individuele uitkomsten van de patiënt combineren met landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen. Dit stelt hen in staat om gerichtere zorg op maat te bieden.
  2. Leren & Verbeteren: Zorgverleners voorzien van spiegelinformatie op basis van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen, waardoor ze continu kunnen leren en hun praktijken verbeteren.
  3. Keuzeinformatie: Het verstrekken van keuzeinformatie voor zowel patiënten als zorginkopers, met behulp van spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Het programma liep van september 2020 tot en met eind 2023, waarin we 31 landelijke uitkomstensets hebben opgeleverd, vergezeld van adviesrapporten voor generieke Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) voor zowel volwassenen als kinderen.

Zorgproces

De basis van de landelijke sets ligt bij het zorgproces. Ze bestaan uit medische en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten, zoals complicaties, kwaliteit van leven, hoeveelheid pijn of vermoeidheid. De uitkomsten kunnen inzichten geven op geaggregeerd niveau, maar ook op individueel patiëntniveau. Om extra registratielast bij zorgverleners te voorkomen, is bij deze uitkomstensets zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de data die al binnen het zorgproces is vastgelegd. Daarnaast sluiten de uitkomstensets aan bij de Zorginformatiebouwstenen (Zibs). Het vastleggen van een groot deel van de gegevens is daardoor in principe maar één keer nodig. Vervolgens zijn ze herbruikbaar voor verschillende doeleinden.  

Implementatie 

Deze afgeronde sets zijn bestuurlijk geaccordeerd hetgeen wil zeggen dat het gaat om inhoudelijk relevante uitkomstensets. De daadwerkelijke implementatie voor landelijk vergelijken is daarmee echter nog niet geregeld en is onderdeel van de tweede fase van het programma die nog in ontwikkeling is evenals de invulling van de noodzakelijke landelijke ICT-randvoorwaarden.

Om betrouwbare landelijke uitkomstinformatie te kunnen verzamelen is een goed ingerichte ICT-infrastructuur en centrale regie op de uniforme en gestructureerde vastlegging van gegevens nog een complexe en noodzakelijk stap. Dit moet gebeuren in samenhang met de vele bestaande landelijke initiatieven op dit gebied. VWS werkt samen met de partijen in de medisch specialistische zorg aan een vervolgprogramma waarin beide aspecten aan de orde komen.

Beschikbaarheid uitkomstensets

We nodigen geïnteresseerden uit de gedetailleerde uitkomstensets te verkennen op deze pagina op het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg.

Met dank aan alle betrokken partijen, zorgverleners en patiënten die hebben bijgedragen aan het realiseren van deze sets. Samen blijven we werken aan het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van zorg in Nederland.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen