Nascholingsmodule huisarts

Wilmke Boersma 18-08-2022
184 keer bekeken 0 reacties

Prelum biedt een diepgaande, losstaande, nascholingsmodule (inclusief accreditatiepunten) aan, die bestaat uit drie onderdelen: advies geven tegen de weerstand in, samen beslissen en samen beslissen over medicatie.

Doelgroep

medisch specialist (NLQF-niveau 8)

Setting

huisartsenpraktijk/gezondheidscentrum

Materiaal

E-learning
lesmodule

CanMEDS-rollen

communicatie
gezondheidsbevorderaar/maatschappelijk handelen
professionaliteit en kwaliteit/professionaliteit

Kosten

ja

Accreditatie bij

Cluster 1 (huisarts, SO)

Op welke competenties samen beslissen is dit onderwijsmateriaal van toepassing?

 • De zorgprofessional onderkent dat ‘samen beslissen’ leidt tot hogere kwaliteit van zorg.
 • De zorgprofessional ondersteunt en moedigt de patiënt actief aan mee te doen in het proces van ‘samen beslissen’ (empowerment).
 • De zorgprofessional draagt zorg voor begrijpelijke kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, en maakt gebruik van tools die ‘samen beslissen’ ondersteunen.

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

Na afronding van dit nascholingsprogramma:

 • kent u het concept patiëntgericht communiceren;
 • kunt u met patiëntgerichte gespreksvaardigheden omgaan met weerstand;
 • weet u welke factoren van invloed zijn op de voorkeur van patiënten bij het samen beslissen;
 • bent u in staat het samen beslissen stapsgewijs in de praktijk uit te voeren;
 • weet u welke hulpbronnen er zijn om het samen beslissen te ondersteunen;
 • kunt u samen met de patiënt een beslissingsbalans maken;
 • kent u gespreksmethoden waarmee ook bij complexe problemen samen met de patiënt en zijn naasten kan worden besloten;
 • weet u welke psychologische factoren een rol spelen bij het voorschrijven van medicatie;
 • kent u patiëntgerichte gespreksvaardigheden waarmee therapietrouw kan worden vergroot.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bianca Zuyderhoff.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen