AccreDidact Psychiater, module samen beslissen

Wilmke Boersma 29-07-2022
117 keer bekeken 0 reacties

Prelum biedt materiaal aan in de vorm van een nascholingsformule, bestaande uit een nascholingsboekje, een bijbehorende e-learning en ondersteunend toebehoren.

Doelgroep

medisch specialist (NLQF-niveau 8)

Setting

geestelijke gezondheidszorg

Materiaal

casuïstiek
E-learning
lesmodule
(pré-post) toets aanvragen
video/animatie
website

CanMEDS-rollen

communicatie
gezondheidsbevorderaar/maatschappelijk handelen
professionaliteit en kwaliteit/professionaliteit
samenwerking
vakinhoudelijk handelen/medisch handelen

Kosten

ja

Accreditatie bij

ABAN (artsen-algemeen)

Op welke competenties samen beslissen is dit onderwijsmateriaal van toepassing?

 • De zorgprofessional onderkent dat ‘samen beslissen’ leidt tot een hogere kwaliteit van zorg.
 • De zorgprofessional begeleidt het proces van ‘samen beslissen’.
 • De zorgprofessional gaat uit van de persoonlijke voorkeuren en de context van de patiënt.
 • De zorgprofessional ondersteunt en moedigt de patiënt actief aan mee te doen in het proces van ‘samen beslissen’ (empowerment).
 • De zorgprofessional draagt zorg voor begrijpelijke kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, en maakt gebruik van tools die ‘samen beslissen’ ondersteunen.
 • De zorgprofessional is een betrouwbare en professionele gesprekspartner.

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

Na afloop van deze nascholing:

 • Kent u het concept patiëntgericht communiceren.
 • Weet u wat samen beslissen (gezamenlijke besluitvorming) inhoudt.
 • Kunt u benoemen welke factoren van invloed zijn op de voorkeur van patiënten met betrekking tot het samen beslissen.
 • Bent u in staat samen beslissen stapsgewijs in de praktijk in te voeren.
 • Weet u welke hulpbronnen voorhanden zijn om het samen beslissen te ondersteunen.
 • Kent u patiëntgerichte gespreksvaardigheden die het samen beslissen ondersteunen.
 • Bent u in staat samen met de patiënt een beslissingsbalans te maken.
 • Bent u in staat ook bij drang en dwang zoveel mogelijk samen te beslissen.
 • Kent u methodes die het samen beslissen bij drang en dwang ondersteunen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Sok.

Overige informatie

Er is ook nog een accreditatie aangevraagd via Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Afbeeldingen

Cookie-instellingen