Observatielijst samen beslissen

Wilmke Boersma 29-07-2022
314 keer bekeken 0 reacties

Pharos biedt een observatielijst aan voor eigen gebruik of gebruik in het onderwijs of de opleiding. De lijst is ontwikkeld door Pharos en LUMC en is te gebruiken in combinatie met een e-learning en teamtraining 'Goed Begrepen'.

Doelgroep

geneeskunde-bachelor (NLQF-niveau 6)
geneeskunde-master (NLQF-niveau 7)
hbo-verpleegkundige (NLQF-niveau 6)
medisch specialist (NLQF-niveau 8)
physician assistant (NLQF-niveau 7)
verpleegkundig specialist (NLQF-niveau 7)

Setting

huisartsenpraktijk/gezondheidscentrum
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
ziekenhuiszorg

Materiaal

tool

CanMEDS-rollen

communicatie

Kosten

nee

Op welke competenties samen beslissen is dit onderwijsmateriaal van toepassing?

  • De zorgprofessional beschikt over gesprekstechnieken en vaardigheden om het proces van ‘samen beslissen’ te faciliteren.
  • De zorgprofessional gaat uit van de persoonlijke voorkeuren en de context van de patiënt.
  • De zorgprofessional ondersteunt en moedigt de patiënt actief aan mee te doen in het proces van ‘samen beslissen’ (empowerment).
  • De zorgprofessional draagt zorg voor begrijpelijke kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, en maakt gebruik van tools die ‘samen beslissen’ ondersteunen.

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

Met de vragen in deze observatielijst kun je een audio- of video-opname van een van jouw eigen consulten beoordelen. Wat gaat er goed en wat kan nog beter? De vragen spitsen zich toe op patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en leggen daarom extra nadruk op begrijpelijke uitleg. Ook is het beperken van de hoeveelheid informatie tot alleen de meest relevante belangrijk.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen