Themasessie Gegevensbescherming Uitkomstgerichte Zorg

261 keer bekeken

Begin

09-11-2021 om 14:00

Einde

09-11-2021 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In deze online themasessie van Projectgroep Aluin verkennen we de uitdagingen die zorgaanbieders zijn tegengekomen op het gebied van gegevensbescherming. Naast de AVG, is gegevensbescherming ook uitgewerkt in de diverse gezondheidswetten als de WGBO en de Wkkgz.

Oplossingsrichtingen

Met respect voor de individuele verwerkingsverantwoordelijkheid van elke zorgaanbieder bevragen we elkaar over de knelpunten die in de praktijk zijn opgetreden, en mogelijke oplossingsrichtingen. Denk hierbij aan vragen zoals:

  • verwerken we überhaupt nog wel persoonsgegevens als we die persoonsgegevens technisch beveiligen?, of;
  • mogen we gezondheidsgegevens die we verwerken van één patiënt (in het kader van medische behandeling), gebruiken voor andere patiënten?

Organisatie

Projectgroep Aluin organiseert deze themasessie. Aluin begeleidt de Proof of Concept 1 en is onderdeel van ICT & toegankelijkheid.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de Themasessie Gegevensbescherming Uitkomstgerichte Zorg? Stuur dan een e-mail naar Ilona van Oosterhout van ICTU. Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze themasessie.

Cookie-instellingen